Tetik Parmak HASTA BİLGİLENDİRME

Avuç  içinde tendon geçiş noktalarında (A1 pulley) darlık oluşturan (Stenozan) tenosinovitle karakterize tablodur. Parmakta ağrı ve takılma en sık gözlenen yakınmalardır. Sıklığı normal popülasyonda %2  oranında görülürken bu oran Diyabetli hastalarda %10-20’ye kadar artar. Menapoz sonrası dönemde sıklık artar. Kadınlarda 6:1 oranında  sık gözlenir. En sık başparmakta gözlenir.İkinci sıklıkta yüzük parmağında  görülür. Parmaklarda görülme sıklığı 1≥4>3>5>2’dir. Romatoid Artrit, Gut, Böbrek Hastalıklarında ve kronik inflamatuvar hastalıklarda sık gözlenir.

Hastalar avuç içinde ağrı, parmak hareketleri sırasında atlama, takılma, kilitlenme, sabah sertliği, eklemde hareket kısıtlılığı yakınmaları olabilir.

Tedavide erken dönemde atel (splint )uygulamaları

Ağrı kesici ilaçlar

Kortikosteroid enjeksiyonları yapılabilir. 

Cerrahi dışı bu tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda Cerrahi gevşetme uygulanır.